Timon Treichel

Regatta list

YearNameBoatHelmsmanCrewPlace (of)
2024Euro Cup – Saint Raphaël912Nils-Henning HofmannTimon Treichel18 (31)
2023Sauna Cup9101Timon TreichelMorten Roos3 (10)
2023European Championship9101Timon TreichelMorten Roos22 (72)
2022Euro Cup – Warnemünde9101Timon TreichelMorten Roos6 (39)
2022Euro Cup – Riva del Garda9101Alexander SwadeTimon Treichel26 (34)
2022Euro Cup – Saint Raphaël9101Alexander SwadeTimon Treichel22 (33)
2021Sauna Cup9101Timon TreichelMorten Roos2 (16)
2021Kieler Woche9101Timon TreichelMorten Roos8 (26)
2020Kieler Woche9101Timon TreichelMorten Roos5 (27)
2019European Championship9101Timon TreichelMorten Roos21 (75)
2019Deutsche Meisterschaft/Travemünder Woche9101Timon TreichelMorten Roos4 (24)
2019Pfingstwettfahrten9101Timon TreichelMorten Roos6 (16)
2019Euro Cup – Riva del Garda9101Timon TreichelMorten Roos19 (51)
2019Pre-Worlds9035Timon TreichelMorten Roos30 (89)
2019World Championship9035Timon TreichelMorten Roos24 (89)
2018Kieler Woche9035Timon TreichelMorten Roos8 (36)
2018Pfingstwettfahrten9101Timon TreichelMorten Roos8 (25)
2018Euro Cup – Riva del Garda9101Timon TreichelMorten Roos22 (56)
2017European Championship9101Timon TreichelMorten Roos16 (94)
2017Kieler Woche9101Timon TreichelMorten Roos15 (38)
2017Pfingstwettfahrten9101Timon TreichelMorten Roos2 (23)
2017Deutsche Meisterschaft9101Timon TreichelMorten Roos6 (35)
2016Pre-Worlds & UK National Championship9101Timon TreichelMorten Roos84 (99)
2016World Championship9101Timon TreichelMorten Roos9 (130)
2016Kieler Woche9101Timon TreichelMorten Roos12 (50)
2016Euro Cup – Riva del Garda9101Timon TreichelMorten Roos15 (34)
2016Hyères9101Timon TreichelMorten Roos9 (50)
2016Zwischenahn9101Timon TreichelMorten Roos3 (14)
2015Deutsche Meisterschaft8972Timon TreichelMorten Roos11 (45)
2015European Championship8972Timon TreichelMorten Roos38 (101)
2015Kieler Woche8972Timon TreichelMorten Roos27 (39)
2015Culix Cup8972Timon TreichelMorten Roos5 (19)
2015Young Europeans Sailing8972Timon TreichelMorten Roos10 (21)
2015Wittensee Fight8972Timon TreichelMorten Roos6 (23)
2014Alsterpokal8972Timon TreichelMorten Roos7 (29)

Places