Thomas Held

Trophies

National Championship

Regatta list

YearNameBoatHelmsmanCrewPlace (of)
2023EMK 60v Syysregatta9212Thomas HeldTimo Vennonen6 (10)
2023TPS Airisto Regatta9212Thomas HeldTimo Vennonen9 (12)
2023Kevätregatta9212Thomas HeldTimo Vennonen5 (8)
2021EMK Syysregatta9212Thomas HeldJuha Nurmela10 (15)
2021TPS Airisto Regatta9212Thomas HeldJuha Nurmela5 (9)
2021Kotkan Pursiseura9212Thomas HeldJuha Nurmela4 (7)
2021Helsinki Regatta9212Thomas HeldJuha Nurmela4 (5)
2020TPS Airisto Regatta9212Thomas HeldHasse Björkestam6 (7)
2020Helsinki Regatta9212Thomas HeldJuha Nurmela7 (10)
2019Emäsalonregatta9212Thomas HeldJuha Nurmela2 (4)
2019EMK Syysregatta9212Thomas HeldJuha Nurmela4 (8)
2019European Championship9212Thomas Held72 (75)
2019Helsinki Regatta7784Thomas HeldJuha Nurmela5 (7)
2019EPS7784Thomas HeldJuha Nurmela6 (7)
2018Emäsalonregatta7784Thomas Held6 (6)
2018TPS Airisto Regatta7784Thomas HeldJuha Nurmela6 (7)
2018World Championship9212Thomas HeldJuha Nurmela95 (127)
2018Pre-Worlds9212Thomas HeldThomas Held96 (129)
2018Helsinki Regatta7784Thomas HeldJuha Nurmela8 (8)
2017Nordic & Finnish Championship7784Thomas HeldJuha Nurmela7 (13)
2017Helsinki Regatta8127Thomas HeldJuha Nurmela5 (8)
2014Nordic & Finnish Championship7784Thomas HeldJussi Kuosa17 (22)
2012Helsinki Regatta7784Thomas HeldTimo Vennonen6 (10)
2011Helsinki Regatta7784Thomas HeldTimo Vennonen7 (17)
2011Ranking7784Thomas HeldTimo Vennonen8 (18)
2011R1 – Lahti7784Thomas HeldTimo Vennonen6 (11)
2010World Championship7784Thomas HeldTimo Vennonen72 (125)
2010Pre-Worlds7784Thomas HeldTimo Vennonen37 (77)
2010Helsinki Regatta7784Thomas HeldTimo Vennonen7 (14)
2010SM R37784Thomas HeldTimo Vennonen8 (20)
2010R27784Thomas HeldTimo Vennonen4 (12)
2010EuroCup Ranking7784Thomas HeldTimo Vennonen169 (203)
2009European Championship7784Thomas HeldTimo Vennonen63 (100)
2009EuroCup Ranking7784Thomas HeldTimo Vennonen134 (161)
2008Helsinki Regatta7784Thomas HeldTimo Vennonen10 (18)
2002Helsinki Regatta7784Thomas HeldMike Laiho5 (19)
2000Finnish Championship7784Thomas HeldMike Laiho1 (10)
1999World Championship7784Thomas HeldRobin Gustafsson95 (157)
1999Pre-Worlds7784Thomas HeldRobin Gustafsson73 (88)
1997World Championship7784Thomas HeldMike Laiho63 (79)
1997Pre-Worlds & Danish Championship7784Thomas HeldMike Laiho36 (70)
1996European Championship7784Thomas HeldMike Laiho36 (49)

Places