2018 - Plane Insane

PlaceBoatHelmsmanCrew1Sum
19095Catherine BradyRDG2
27200Alexander “Ali” MellerRDG4
39003Jesse FalsoneRDG6
4-19Gretchen Esbensen16
4-88Jimmy Praley16
47148Eric Konieczynski16
48244Patrick Smiley16