Rob Kalnitsky

Regatta list

YearNameBoatHelmsmanCrewPlace (of)
1997Labor Day Regatta7792Rob KalnitskyKem King3 (7)
1997Nebraska Governors Cup7792Rob KalnitskyKem King3 (7)

Places